Info fra bestyrelsen

2016 Meddelelser- Info - m.m


Generalforsamling 2016


Vandaflæsning:

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK

Du skal selv aflæse dit vandur og sende aflæsningen til Formanden Inger Kløjgaard.
Dette kan gøres på følgende mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk eller på telefon: 28 55 21 27.

Hvis Bestyrelsen skal ud og aflæse dit vandur efter d. 15/11-16, får man et gebyr på 300 kr.

Derfor HUSK!! Aflæsningen skal være os i hænde senest d. 15. november 2016

 


Meddelse nr. 3

Hæk-højde og brede:


Lige en reminder…..
Der er flere som mangler at få beskåret hækken ned i max højde som er 160 cm og max bredde 50 cm. 
Vi anbefaler at man beskærer sin hæk ned/ind fra oktober til april, som beskrevet i ordensreglementet
§ 17.10.  Dette skal være gjort senest 1. april 2017 ellers får man et gebyr på 300 kr. samt at vi får den beskåret på jeres regning. Snak med naboen om højden og få den klippet ned i den rette højde.

Slut på sæsonen:
Alle havelejere SKAL være flyttet hjem fra haven senest d. 31/10 – 16 ellers risikerer man at få opsagt sit lejemål, da der i Aalborgs Kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver står i Punkt 3: Kolonihavehusene må ikke anvendes til helårsbeboelse. Kolonihavelejerne skal have fast bopæl- og folkeregisteradresse i Aalborg Kommune udenfor haveforeningen. I perioden 1/11 – 31/3 er det ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset i perioden 21.00 – 06.00.

Vandlukning og aflæsning:

Lørdag d. 5. november 2016 kl. 10 lukkes der for vandet.

Du skal selv aflæse dit vandur og sende aflæsningen til Formanden Inger Kløjgaard.
Dette kan gøres på følgende mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk eller på telefon: 28 55 21 27.

Hvis Bestyrelsen skal ud og aflæse dit vandur efter d. 15/11-16, får man et gebyr på 300 kr.

Derfor HUSK!! Aflæsningen skal være os i hænde senest d. 15. november 2016

Generalforsamling 2017:

Der afholdes generalforsamling fredag d 17. februar 2017. Hvis du har forslag til denne, så husk at de skal være Formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Husk at holde øje med vores hjemmeside www. berthelsensminde.dk og vores Facebook gruppe
Oasen – Jørgen Berthelsens Minde

Bestyrelsen ønsker alle en god vintersæson og vi ses til foråret…….


Meddelse nr. 2 2016

Til Havelejerne

Hækklipning:

Vi er nu færdige med 1. gangs klipningen og der var få havelejere der ikke var færdige til tiden.
Der er flere som mangler at få beskåret hækken ned i max højde som er 160 cm og max bredde 50 cm. Vi anbefaler at man beskærer sin hæk ned/ind fra oktober til april, som beskrevet i ordensreglementet § 17.10.  Dette skal være gjort senest 1. april 2017 ellers får man et gebyr på 300 kr. samt at vi får den beskåret på jeres regning.

Kompost pladsen:

Endnu engang skal vi opfordre jer til at køre jeres haveaffald HELT ind, da vi har store udgifter til at få en vognmand til at skubbe affaldet sammen.

Havelejen:

Girokortet med havelejen er snart på vej i din postkasse, derfor skal du være opmærksom på om du modtager det. Det er DIT ansvar at betale havelejen til tiden, som er senest d. 1. august 2016.
Skulle det mod forventning, ske at du ikke har modtaget et girokort senest d. 27. juli 2016, bedes du rette henvendelse til kasseren Pia Larsen (tlf. 20 40 71 86)

Betales havelejen ikke rettidigt sendes der en påmindelse og pålægges man et gebyr på 300 kr. der opkræves på næste haveleje. Bliver havelejen ikke indbetalt efter påmindelsen, kan lejemålet ophæves efter Haveforeningens vedtægter § 7.1.

Banko:

Vi undskylder at der første gang til Banko var to forskellige tidspunkter for start slået op.

Der er banko i Oasen Tirsdag d. 2. august kl. 19 – dørene åbnes kl. 18

Og sidste gang lørdag d. 13. august kl. 14 – dørene åbnes kl. 13

Kom og vær med

Sommerfest:

Lørdag d. 20. august holder vi sommerfest i Oasen.

Se mere under Oasen

Afslutning på Døde duer:

Lørdag d. 10. september kl. 10 flyver duerne for sidste gang fra Oasen denne sommer.

Som vanen tro kan man bestille mad fra Mad & Fest.

Mere information om dette kommer i tavlen og i vores Facebook gruppe – Oasen Jørgen Berthelsens minde

Præmiefesten:

Kredsens præmiefest afholdes lørdag d. 1. oktober 2016 i Vejgaard Hallen.

Dem som har fået præmie for deres haver i år, får en invitation til festen. Er der andre havelejere som kunne have lyst til at deltage, kan de tilmelde sig hos Formanden.

Der kommer nærmere herom i tavlen og på Facebook.

Lukning af vandet:

Lørdag d. 5. november 2016 kl. 10 lukkes der for vandet.

Vandforbrug for sæson 2016:

Du skal selv aflæse dit vandur og sende aflæsningen til Formanden Inger Kløjgaard.
Dette kan gøres på følgende mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk eller på telefon: 28 55 21 27.

Aflæsningen skal være os i hænde senest d. 31. oktober 2016

Bestyrelsen håber at vi får mere sommer og sol resten af sæsonen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Vand-penge

Der er stadig mange havelejere der ikke har hentet de penge
som de har til gode fra vandregnskabet. 
Pengene kan afhentes om søndagen i Oasen eller hos Inger Kløjgaard have 113
frem til d. 1. juni 2016.
Herefter går de i foreningens kasse.
Spred gerne budskabet…..

God sommer


Meddelelse nr. 1 2016.

Efter afholdt generalforsamling d. 19/-2016, er bestyrelsen som følgene:

Formand Inger Kløjgaard , Læsøgade 22  1 th. 9000 Aalborg. tlf. 28552127  have nr. 113.

Kasserer Pia Larsen, Ravnkildevej 20 A 1. 9220 Aalborg Øst. tlf. 20407186. have nr. 24.

Næstformand Torben Olesen, Steen Billes Gade 12 st.th. 9000 Aalborg.tlf.22409226 have nr. 22.

Bestyrelsesmedlemmer.

Hans Thyge Møller Nielsen, Sjællandsgade 60 2 th. 9000 Aalborg .tlf. 25178445, have nr. 128.

Henning Bech, Østre Alle 81 st. tv. 9000 Aalborg tlf.28855059, have nr. 20.

Lars Lynge Hansen, Islandsgade 1 3 . 9000 Aalborg. tlf. 61272120, have nr. 7.

Ole Jørgensen, Lindenborgvej 83 1 MF. 9200 Aalborg SV. tlf. 42245199,  have nr. 106.

Bestyrelses Suppleanter.

Claus Hansen, Abildgaardsvej 57 1  9400 Nørresundby

Susanne Sørensen, Hennedal 55 9220 Aalborg Øst.

Vurderingsudvalg.

Kjeld Hermansen, have nr.42.

Erik Madsen, have nr. 58.

Lone Kjær Nielsen, have nr. 53.

Suppleant Torben Olesen, have nr. 22.

Pladsmand Knud Møller, have nr. 76.

Indkomne forslag.

§ 17.12 Ved opsætning af badebassinger over 500 l koster det 300 kr. g der skal rettes henvendelse bestyrelsen inden opsætningen. Slettes.

§17.12  Ny.

Alle installationer og vandure på haveparcellen er havelejerens ansvar.  Vedtaget.

Alle gebyrer er 300 kr. Vedtaget på generalforsamlingen i 2011.

§17.13

Lejere der ikke har lukket deres stophane, når der åbnes for vandet om foråret, skal betale 300 kr. i gebyr.

Lejere der ikke har deres havelåge åben, når der åbnes for vandet om foråret, skal betale 300 kr. i gebyr. Vedtaget.

Vandingsforbud fra kl. 22.00 – 08.00 og fra kl. 11.00 – 17.00 . Slettes.

Havelejen er fra 1 Juli 2016, 1250 Kr. halvårlig. Vedtaget.

Ved betaling af haveleje, skal man benytte girokortet eller betalings service, ellers sætter banken jer i restance.

Husk rettidig betaling er senest 3 hverdage efter d. 1. februar og 1. august, ellers er det 300 kr. i gebyr.

Eftersyn af vandledninger.

Som I kan se af vandregnskabet er forbruget på hovedurene større i gaderne 2 og 5 og det skal vi have undersøgt, før end vi åbner for vandet, derfor skal hanerne i brøndene være lukket og havelågerne låst op, til d. 12 Marts kl.9.00. i de gader.

Der er ingen aconto betaling for vand i år, når der læses af for vand til november sendes regnskabet til banken til opkrævning pr. 1.februar.

Åbning for Vandet.

Lørdag d. 19. marts kl.10.00. åbner vi for vandet, der startes i gade 1.
Husk hanerne skal være lukket og lågerne åbne. Der er ingen som må åbne for vandet før bestyrelsen siger til.

Husk tilbagebetaling for vand sker fra kl. 11.00 til kl.15.00 i Oasen.

Dem som ikke kan komme denne dag, er der udbetaling d. 10 April fra kl. 10.00 til kl. 12.00. i Oasen.

Flytninger.

Der er stadigvæk havelejere der flytter uden at melde det til os, husk vi skal have besked senest 14 dage efter man er flyttet, skal vi til at finde jer koster det 300 kr.

Tlf. og mail adresser.

Vi vil gerne om I vil huske at melde når I får nye tlf. nr., samt hvis der nogle der har en mail adresse, vi ikke har, så lad os få den, vi sparer jo porto derved.

Hjemmeside: Berhelsensminde.dk
Facebook: Haveforeningen Jørgen Berthelsens Minde
Facebook gruppe: Oasen - Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde
Mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk

Døde Duer.

Vi starter med at spille Døde Duer søndag d 10. april.  kl. 10.00 til kl. 11.30, kom og få en hyggelig snak med andre havelejere, vi lukker kl. 12.30.

I år spiller vi 3 nr. 5 kr. - 4 nr. 10 kr. - 5 nr. 20 kr. for hver nr. man spiller mere dobler man prisen op.

De gamle bonner duer ikke mere.

Reserverer følgene dage.

Loppemarked d.11/6.
Bankospil: lørdag d 18/6 kl. 14.00 - tirsdag d.5/7 – 19/7 – 2/8 kl.19.00 og lørdag d. 13 /8 kl.14.00.
Børnenes dag. d 9/7.
Sommerfest d.20/8.
Afslutning for sæsonen lørdag d. 10/9.                                                                                                                                       

Med venlig hilsen og god sommer.

Bestyrelsen.