Lejekontrakt gældende fra januar 2021


Aalborg Kommune og kredsen har udformet en ny lejekontrakt. Denne trådte i kraft fra januar 2021. Det SKULLE have betydet, at der kom en revideret udgave af "Almindelige bestemmelser for kolonihaver i Aalborg kommune". Dette arbejde er imidlertid forsinket og i mellemtiden har vi det voldsomme problem, at de regler, der er beskrevet i sidstnævnte faktisk ikke er de regler, der gælder. Som medlem har det derfor været svært at gennemskue hvilke byggeregler, der skal følges. Det dur jo ikke. Derfor har vi nu lagt den gældende lejekontrakt med de gældende regler op, så alle kan orientere sig i forhold til disse.

Love & Vedtægter for foreningen


Love & Vedtægter JBM 2019

Ordensregler for foreningen


Ordensregler for JBM 2019

Kontroller din mail jævnligt

Foreningen udsender jævnligt information via mail. I disse mails oplyses der om frister til indsendelse af oplysninger, deltagelse i fælles arbejde og meget andet. DU har pligt til at informere dig om foreningens regler og dine pligter og muligheder som havelejer. 

Foreningen sender opkrævning af haveleje på mail. 

Foreningen sender meddelelser om påtaler, gebyrer og påbud på mail. 

Det betragtes ikke som en gyldig undskyldning ifht overholdelse af frister, at du ikke har åbnet din mail længe, eller at du af tekniske årsager ikke har adgang til din mail.

Skulle du opleve teniske vanskeligheder med din mail, så skal du meddele dette til bestyrelsen og levere en ny gyldig adresse. Foreningen kan ikke hjælpe med dette, men retter selvfølgelig gerne den adresse, som du opgiver. 

Vi håber på din forståelse for, at vi som frivillige ikke kan tage hensyn til tekniske udfordringer eller manglende vaner ifht at kontrollere mails. Det letter arbejdsbyrden betragteligt, at du som havelejer gør dit bedste for at følge med. 

Tak


Klagevejledning

Misforståelser kan ske! 

Hvis du oplever, at du er uenig i en beslutning, som bestyrelsen har taget omkring din have, dit medlemsskab eller andet, som har med forholdet mellem dig og bestyrelsen at gøre, så skal du vide, at du har muligheder for at få hjælp. Bestyrelsen ser på ingen måde skævt til, at medlemmer ønsker at få afklaret uenigheder. Det er en lejlighed til at lære og måske ændre procedurer og fortolkninger af gældende regler. 

Først og fremmest kan du selvfølgelig lade bestyrelsen vide, at du oplever en uenighed, som du ønsker, at bestyrelsen genovervejer. Det er vigtigt, at du overholder de frister, som du informeres om gennem påtaler mv.

Dernæst kan du henvende dig til Nordjysk kreds, som har myndighed til at afgøre klagesager i nordjylland. Nordjysk kreds kan du kontakte gennem formand Inger Kløjgaard på dennes telefonnummer eller mail. 

Du kan også kontakte kolonihaveforbundet, som har jurister til rådighed. De hjælper gerne og har faglig indsigt i juridiske spørgsmål. Kolonihaveforbundet finder du på www.kolonihaveforbundet.dk

 

 


Almindelige bestemmelser Aalborg kommune


Her er også almindelige bestemmelser for kolonihave i Aalborg kommune. 2017

Før du bygger

Februar 2021

Nye  regler

Der er kommet ny lejekontrakt mellem haveforeningen og Aalborg Kommune. Den omfatter nye regler for byggeri. Du skal derfor rette henvendelse til bestyrelsen før du går i gang med at tegne, så du ikke spilder tiden på at lave store planer, som ikke er mulige at udføre. 

Vi vil rigtigt gerne hjælpe, så alle kan få lige præcis det hus, som de ønsker sig. 


Flagregler


Flaget er traditionelt en central del af en haveforening i Danmark. Læs her hvilke regler, der gælder når du flager.Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk