Byggevejledning

September 2021

Vil du udvide, flytte eller ombygge dit byggeri i haven?

Følg denne vejledning NØJE:

1) Læs gældende regler her på hjemmesiden. Koncentrer dig om "Almindelige bestemmelser for kolonihaver i Aalborg Kommune". Spørg gerne bestyrelsen ved tvivlsspørgsmål. 

2) Mål og tegn dit eksisterende byggeri.

3) Tegn de ønskede ændringer. Angiv afstande til hæk på ALLE bygninger. Bed gerne om hjælp ved en nabo eller ved bestyrelsen. 

4) Send det til bestyrelsen - find oplysninger på "Bestyrelsen & kontakt". 

5) Vent på, at bestyrelsen behandler din ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde. 

6) Byg, men følg den godkendte tegning. Ændringer af enhver art kræver en ny ansøgning. 

7) Kontakt betyrelsen, som kontrollerer, at den godkendte plan er fulgt. 

God fornøjelse :) 


Love & Vedtægter for foreningen


Love & Vedtægter JBM 2019

Ordensregler for foreningen


Ordensregler for JBM 2021

Kontroller din mail jævnligt

Foreningen udsender jævnligt information via mail. I disse mails oplyses der om frister til indsendelse af oplysninger, deltagelse i fælles arbejde og meget andet. DU har pligt til at informere dig om foreningens regler og dine pligter og muligheder som havelejer. 

Foreningen sender opkrævning af haveleje på mail. 

Foreningen sender meddelelser om påtaler, gebyrer og påbud på mail. 

Det betragtes ikke som en gyldig undskyldning ifht overholdelse af frister, at du ikke har åbnet din mail længe, eller at du af tekniske årsager ikke har adgang til din mail.

Skulle du opleve teniske vanskeligheder med din mail, så skal du meddele dette til bestyrelsen og levere en ny gyldig adresse. Foreningen kan ikke hjælpe med dette, men retter selvfølgelig gerne den adresse, som du opgiver. 

Vi håber på din forståelse for, at vi som frivillige ikke kan tage hensyn til tekniske udfordringer eller manglende vaner ifht at kontrollere mails. Det letter arbejdsbyrden betragteligt, at du som havelejer gør dit bedste for at følge med. 

Tak


Almindelige bestemmelser for kolonihaver i Aalbor


Klagevejledning

Misforståelser kan ske! 

Hvis du oplever, at du er uenig i en beslutning, som bestyrelsen har taget omkring din have, dit medlemsskab eller andet, som har med forholdet mellem dig og bestyrelsen at gøre, så skal du vide, at du har muligheder for at få hjælp. Bestyrelsen ser på ingen måde skævt til, at medlemmer ønsker at få afklaret uenigheder. Det er en lejlighed til at lære og måske ændre procedurer og fortolkninger af gældende regler. 

Først og fremmest kan du selvfølgelig lade bestyrelsen vide, at du oplever en uenighed, som du ønsker, at bestyrelsen genovervejer. Det er vigtigt, at du overholder de frister, som du informeres om gennem påtaler mv.

Dernæst kan du henvende dig til Nordjysk kreds, som har myndighed til at afgøre klagesager i nordjylland. Nordjysk kreds kan du kontakte gennem formand Inger Kløjgaard på dennes telefonnummer eller mail. 

Du kan også kontakte kolonihaveforbundet, som har jurister til rådighed. De hjælper gerne og har faglig indsigt i juridiske spørgsmål. Kolonihaveforbundet finder du på www.kolonihaveforbundet.dk

 

 


Flagregler


Flaget er traditionelt en central del af en haveforening i Danmark. Læs her hvilke regler, der gælder når du flager.Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk