Byggeri og renovering

Hvis du står og skal renovere dit kolonihavehus eller måske bygge nyt, så er det vigtigt at overholde reglerne. De præcise bestemmelser og regler for byggeri og renovering findes i "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" som er udarbejdet af Aalborg Kommune. Nedenfor på denne side findes der nogle guides til hvordan du kan forstå reglerne men også hvordan du ansøger om byggetilladelse. Sidstnævnte er meget vigtigt, da enhvert byggeri skal godkendes af bestyrelsen.


Byggeansøgning JBM

Du skal søge, hvis du vil opføre nye bygninger og/eller ændre i grundplanet på bygninger, du allerede har. Du skal ikke søge om at flytte vinduer, skifte beklædning, vedligehold eller fjerne bygninger.


Du skal aflevere to tegninger:

Grundplan, hvor man ser din have foroven med alle eksisterende
bygninger. En bygning er enhver struktur med fast tag (drivhus, skur,
overdækket terrasse, hovedhus).

Angiv for alle bygninger (Se eksempel 1):

  • Afstand til hæk.
  • Alle siders længde.
  • Enhver bygnings areal målt i kvadratmeter.
  • Afstand mellem bygninger.
  • Skriv også tydeligt, hvad de tegnede bygninger er – og hvilken, du søger om at opføre/ændre i grundplan.

Tagrejsning: En tegning, hvor man kan se den planlagte bygnings tagrejsning. Altså en tegning, hvor man ser bygningen fra gavlen.

Angiv for den nye bygning (se eksempel 2):

  • Højde til tagryg (fra jorden)
  • Siders højde.


Tegningen behøver ikke være målfast, men de rigtige mål SKAL fremgå af tegningen.


De færdige tegninger sendes med eventuelle bemærkninger til bestyrelsen, som behandler sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.


DU MÅ FØRST BYGGE, NÅR DU HAR EN UNDERSKREVET TILLADELSE!! Bygger du før, vil du blive bedt om at nedtage byggeriet.


Afviger du fra den indsendte tegning, så SKAL DU ANSØGE PÅ NY. Ethvert byggeri, der afviger fra de ansøgte mål skal nedtages.
 


Byggevejledning


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk