Ulovlig beboelse i haven

Til de havelejere der ikke er flyttet hjem endnu,er det på høje tid at de gør det.

Vi har fra flere havelejerer fået oplyst, at der er nogle havelejer der stadigvæk bor 

ude i deres haver og det er ulovligt iflg. Almindelige bestemmelser for kolonihaver

SE HER  https://www.aalborg.dk/media/1724244/almindelige-bestemmelser-for-kolonihaver-010417.pdf

Under Almindelige bestemmelser for kolonihaver 2017 §.3.

Kolonihavehusene må ikke anvendes til helårsbeboelse. Kolonihaveejerne skal have fast bopælog folkeregisteradresse i Aalborg Kommune, udenfor haveforeningen. I perioden 1/11 – 31/3 er det ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehuset i perioden kl. 21.00 – 06.00. Vandet skal i de enkelte kolonihaveforeninger lukkes i perioden 1/11 – 31/3.

De vil blive indberettet til Aalborg kommune.

Mvh. Bestyrelsen.


Folkeregistrer adresse & Helårsbeboelse


Helårsbeboelse se venligst denne pdf. Som omhandler det med folkeregister adresse og helårsbeboelse , I vores tilfælde hvor vi SKAL have en lovlig folkeregister adresse uden for haveselskabet iflg. Love og vedtægter, ordenregler eller Alm. bestemmelser i Aalborg kommune. Med venlig hilsen. Bestyrelsen

Brandforsikring


Brandforsikring se venligst denne pdf. Som omhandler bl.a. Hvem skal tegne forsikring? Haver på lejet jord: Kravet om brandforsikring gælder for alle de medlemmer, som har en lejekontrakt, der er indgået på Kolonihaveforbundets standardformular. Det er uden betydning, hvornår denne lejekontrakt er indgået. Kravet er indsat i standardlejevilkårene i § 10, som gælder for disse lejekontrakter. Det betyder så, at hvis man som medlem har en ældre lejekontrakt, fx den grønne eller blå lejekontrakt, som ikke har noget med Kolonihaveforbundets standardlejevilkår at gøre, så har man IKKE pligt til at tegne brandforsikring. § 10. Ophævelse af lejemålet 1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist. 2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv. 3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter dermed. 4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten. 5. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer

Rotter


Aalborg, den 20. juni 2019 Se pdf.


FORSIKRINGS PÅTALE


Hej have lejere. Venligst læs denne FORSIKRINGS PÅTALE på vedhæftet pdf. Dem som allerede har vist deres police/ kvittering på generalforsamlingen eller ind til d.d. kan se bort fra denne skrivelse. Send eller forevis police/ kvittering inden d. 01-07-2019 Inger have 113. haver.nordjyskkreds@stofanet.dk René have 62. jbmkasserer@gmail.com -- Venlig hilsen bestyrelsen H/F. Jørgen Berthelsens minde.

Blomsterbinding

Aflysning af Finn´s arrangementet blomsterbindning d.11-05-2019 og 21-09-2019 kl. 14-17, grundet sygdom.

Kim har lavet en aftale med en anden og her er der en ny dato for arrangementet d.01-06-2019 kl. 14 - 17.

Ingen tilmedingsgebyr, Materialer så som oasis,ståltråd,bast og div. betaler foreningen dog skal man selv have blomster med. Derud over vil der være kaffe og kage. Der kan købes andre drikkevare i Oasen. Der er ca. plads til 18 personer. Tilmelding v/ Inger 28552127 el. Finn 41182919

Se dette på den pdf der er lagt under Oasen 2019.

Mvh.

Bestyrelsen