* VIGTIGT * Info fra bestyrelsen

* Se nedenfor *


FORSIKRINGS PÅTALE


Hej alle have lejere. Venligst læs denne FORSIKRINGS PÅTALE på vedhæftet pdf. Dem som allerede har vist deres police/ kvittering på generalforsamlingen eller ind til d.d. kan se bort fra denne skrivelse. Send eller forevis police/ kvittering inden d. 01-07-2019 Inger have 113. haver.nordjyskkreds@stofanet.dk René have 62. jbmkasserer@gmail.com -- Venlig hilsen bestyrelsen H/F. Jørgen Berthelsens minde.

Vedr. Salg og køb

 

Hej Havelejer.
 
For gemnemføringene af salg skal der medbringes kontant penge.
Indskud: Kr. 1000,-
Papirpenge: kr. 300,-
 
Inden et salg kan gennemføres 
Skal pengene overføres på vores deponeringskonto 2-3 dage før salget, 
Regnr. 5363 Kontonr. 0245089. 
På grund af fortrydelsesret.
6 dage efter godkendt salg vil pengene blive overført til sælgers konto.med et fratræk på kr. 2.-
for  det er et gebyr til banken.
+
Ved have salg skal vi bruge følgende på køber.  
Fulde navn:
Adresse:
Post nr. & By:
Tlf.:
E.mail:
Fødselsdato:
Måned: 
År:
 
Venligst send det til 
eller
 
På forhånd tak
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
H/F. Jørgen Berthelsens minde.


2019. HUSK: Kontrol af vandur.

 

Husk venligst at lave en kontrol på jeres vandur ved start på sæsonen 2019 og jævnligt kontrollere at det tæller.

Hvis det ikke virker så kontakt da venligst en fra bestyrelsen hurtigst muligt.

HUSK: I må ikke selv skifte vandur eller få en vvs mand til det før bestyrelsen har fået besked.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen


Afbrænding og gift

 

Hej alle

Der er været en del snak om brug af ukrudtsbrænder og afbrænding i kolonihaver samt brug af bålfade

Jf. Almindelige bestemmelser § 13 er brug af åben ild udendørs ikke tilladt under nogen for.

Her må ovennævnte emner hører under og det er bestyrelsens ansvar at der ikke sker brug af åben ild i kolonihaverne.

Brug af kemisk ukrudtsbekæmpelsesmidler er ikke tilladt på kommunal jord under nogen form,

det skulle gerne være med i alle ordensregler, og I må for god ordens skyld gerne sættes det i jeres tavle.

Medd venlig hilsen 

BESTYRELSEN


Dispensation

Angående meddelelse om dispensation, blev det oplyst på generalforsamlingen, og det

 er lagt ud på hjemmesiden, sammen med referatet fra vores møde med Park & Natur.

De havelejere der ikke er på facebook og hjemmesiden, får brev i næste uge. Alle ved

hvornår  de har købt deres have, har man købt efter 2004 , kan man rette  henvendelse

til Inger, for at høre hvornår huset er bygget. Mvh. Bestyrelsen.


* HUSK HASTIGHEDEN *

HUSK: 

Hastigheden er kun 20 km/t i hele haveforeningen JBM`s område ( HUSK DET )


Om åbne ild steder i havene

Her er det der står.
Jeg har været på beredskabet hjemmeside og har også snakket med dem i telefonen,

Der står mange gode ting også om ÅBEN ILD/ILDSTEDER 

MEN de skriver og siger at det er Aalborg kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver. 

Se nedenfor det et det der gælder.

13. Almindelige bestemmelser for kolonihaver Aalborg kommune.

I vores vedtægter bliver brugt samme tekst.

§ 18.14. Enhver form for åbent ildsted, kakkelovn, pejs o.l. som kræver skorsten, må ikke etableres i kolonihave- bebyggelsen. Når en kolonihave med et kolonihavehus med et ildsted bliver ledig, skal ildstedet fjernes, også selvom ildstedet er lovlig opført på opførelsestidspunktet. Udendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbar grill.