* VIGTIGT * Info fra bestyrelsen

* Se nedenfor *


Afbrænding og gift

 

Hej alle

Der er været en del snak om brug af ukrudtsbrænder og afbrænding i kolonihaver samt brug af bålfade

Jf. Almindelige bestemmelser § 13 er brug af åben ild udendørs ikke tilladt under nogen for.

Her må ovennævnte emner hører under og det er bestyrelsens ansvar at der ikke sker brug af åben ild i kolonihaverne.

Brug af kemisk ukrudtsbekæmpelsesmidler er ikke tilladt på kommunal jord under nogen form,

det skulle gerne være med i alle ordensregler, og I må for god ordens skyld gerne sættes det i jeres tavle.

Medd venlig hilsen 

BESTYRELSEN


Dispensation

Angående meddelelse om dispensation, blev det oplyst på generalforsamlingen, og det

 er lagt ud på hjemmesiden, sammen med referatet fra vores møde med Park & Natur.

De havelejere der ikke er på facebook og hjemmesiden, får brev i næste uge. Alle ved

hvornår  de har købt deres have, har man købt efter 2004 , kan man rette  henvendelse

til Inger, for at høre hvornår huset er bygget. Mvh. Bestyrelsen.


* HUSK HASTIGHEDEN *

HUSK: 

Hastigheden er kun 20 km/t i hele haveforeningen JBM`s område ( HUSK DET )


Om åbne ild steder i havene

Her er det der står.
Jeg har været på beredskabet hjemmeside og har også snakket med dem i telefonen,

Der står mange gode ting også om ÅBEN ILD/ILDSTEDER 

MEN de skriver og siger at det er Aalborg kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver. 

Se nedenfor det et det der gælder.

13. Almindelige bestemmelser for kolonihaver Aalborg kommune.

I vores vedtægter bliver brugt samme tekst.

§ 18.14. Enhver form for åbent ildsted, kakkelovn, pejs o.l. som kræver skorsten, må ikke etableres i kolonihave- bebyggelsen. Når en kolonihave med et kolonihavehus med et ildsted bliver ledig, skal ildstedet fjernes, også selvom ildstedet er lovlig opført på opførelsestidspunktet. Udendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbar grill.