Senest nyt - 2023


11. juni - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 


5. maj - invitation til fuglekassebyggeri


2. maj - Rotter i foreningen

Flere medlemmer har oplevet og set rotter. Det har givet anledning til flere henvendelser til bestyrelsen. Vi vil gerne rådgive alle havelejere der oplever, eller blot har en mistanke om rotter, til at henvende sig direkte til kommunens rottefænger. Vi kan ikke kontakte en rottefænger for jer, men I kan selv gøre det helt gratis på telefon: 99 31 23 97 eller endnu lettere på følgende link:

ANMELD ROTTER


Bestyrelsen har ligeledes henvendt sig til kommunen angående problematikken. Rottefængeren har været i foreningen flere gange. Kommunen har lavet følgende informationspjece, hvori du kan læse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kolonihaver:

Pjece om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

 


19. april - Solsikke-squashkonkurrence

På initiativ af Kim Bønlykke arrangeres der igen i år en solsikkekonkurrence. I år er konkurrencen udvidet til yderligere at indebære en konkurrence om den største squash. Man kan stille op i to forskellige alderskategorier. Henholdsvist fra 0-17 år og fra 18-99 år. Så kan de mindste også være med. Vinderen fejres til en præmiefest d. 19. september i Oasen. Tilmelding og mere information findes på foreningens medlemsside på facebook: "Oasen - Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde".


Ekstraordinær generalforsamling

Vi har netop udsendt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling pr. mail hvor vi skal finde de manglende poster til bestyrelsen, henholdsvis en formand og en kasserer.

Tidspunktet er 𝘁𝗶𝗿𝘀𝗱𝗮𝗴 𝗱. 𝟮𝟴. 𝗺𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗸𝗹𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻 𝟭𝟳:𝟬𝟬, 𝗶 𝗩𝗲𝗷𝗴𝗮𝗮𝗿𝗱 𝗛𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻. Dørene åbner 15 minutter inden. Der vil være kaffe, småkager samt én øl/vand pr. person.

Overvejer du at stille op, er du velkommen til at stille spørgsmål til os på vores mail: jbmbestyrelsen@gmail.com.


Generalforsamling 2023

Kære havelejer.

Vi nærmer os den ordinære generalforsamling, som afholdes den 1.3.2023 klokken 18.00 i Vejgårdhallen.

Derfor gør vi opmærksom på, at hvis man har ændringsforslag til vores ordensregler, skal de være bestyrelsen i hænde SENEST den 1.2.2023. De skal sendes til jbmbestyrelsen@gmail.com.

Samtidig er det jo året, hvor der vil være stor udskiftning i bestyrelsen. Derfor er det i år SÆRLIGT vigtigt at lige netop du møder op til generalforsamlingen, så du får mulighed for at gøre din indflydelse gældende. 

Du vil modtage en officiel invitation senest den 14. februar. Denne vil også indeholde eventuelle indkomne forslag og et regnskab for 2022. 

M.v.h.

JBM bestyrelsen


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk