Hækklipning

 

Pæne hække er for mange en vigtig del af kolonihaverne. Derfor er der ret præcise regler for, hvordan de skal holdes. Til havesyn kontrolleres det løbende, at der ikke er konkurrerende planter, der vokser i hækken, men to gange om året skal hækken også klippes til en fastlagt højde og bredde. 

Første gang er i juni/juli i en fastlagt periode på 2 uger. Perioden offentliggøres i aktivitetskalenderen. Man må IKKE klippe hækken udenfor denne periode. 

Anden gang er i september - og ligesom ved første klipning annonceres perioden i aktivitetskalenderen. 

Der er havelejere, der ynder at lave "buer" ved indgangen til haven. Buerne skal klippes på samme tid som resten af hækken og undlader man at klippe en bue, regnes det desværre som, at hele hækken ikke er klippet i tide. 

Højden fastsættes af generalforsamlingen ved afstemning. Pt er den fastsat til intervallet 1,6 m til 1,8m. Det betyder, at hækken ikke må være højere end 1,8m eller lavere end 1,6m.

Bredden er fastsat til 0,5 meter. I praksis betyder det, at hækken må være cirka 25 cm fra midten af stammen og ind i din have - og det samme gælder på din nabos side. Hvis du har overtaget en have, der ikke overholder dette, eller har du glemt at klippe ordentligt til i nogle år, så skal hækken beskæres.

Det er vigtigt, at du ikke beskærer din hæk ALT for voldsomt i vækstperioden. Det bedste tidspunkt til kraftig beskæring er udenfor havesæsonen - altså oktober til marts. 

Ordensreglerne: 

17.10 Hækken klippes 2 gange om året - første gang fra sidst i juni til først i juli, anden gang sidst i september efter bestyrelsens anvisninger.

Klipning før og efter de fastsatte tidspunkter giver gebyrer på̊ 300 kr. Hækkenes højde skal være mellem 1,60 m og 1,80 m overalt og bredden må̊ ikke overstige 0,50 m. Beskæring af hækkene må̊kun ske i løvfaldstiden fra okt. til april. Sprøjtning af hække pga. sygdomsangreb udføres af lejeren, efter bestyrelsens anvisninger. Ved uenighed om højden rettes henvendelse til bestyrelsen.
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk