Vigtigt om ekstraordinær generalforsamling

Kære havelejere.
 

Den ekstraordinære generalforsamling nærmer sig med hastige skridt. Så her er de sidste oplysninger.

 

Først og fremmest:

 

DER ER INGEN TILMELDING. MAN MØDER BARE OP.

 

Dernæst:

 

TV-holdet vil være til stede, men der vil IKKE blev filmet under selve generalforsamlingen.

De er der UDELUKKENDE for at tale med dem der ønsker det før og efter generalforsamlingen. Så ALLE kan trygt møde op …OGSÅ selvom man IKKE ønsker at blive filmet. 

 

Dagens program er som følger:

 

  1. Velkomst.

  2. Valg af dirigent.

  3. Hanne (revisor) gennemgår regnskabet og svarer på spørgsmål.

  4. En kort orientering fra kassereren.

  5. En kort orientering fra formanden.

  6. Afstemning om godkendelse af regnskabet.

  7. Tak for i dag.

 

Der serveres kaffe/te og småkager.

 

Vi håber på størst muligt fremmøde, så flest muligt får lejlighed til at få svar på eventuelle spørgsmål.

 

Sted: Vejgårdhallen

Tidspunkt: Lørdag den 12.11.2022 klokken 11.00-13.00.


 

Bestyrelsen

 

Jørgen Berthelsens Minde.

 


Meddelelse om vandaflæsning og affald

Kære havelejer

En sæson er snart ovre og det betyder, at vi snart skal lukke vores dejlige perler ned - og tage hjem for vinteren. 

Vores containere tømmes sidste gang den 26/10. Det betyder, at du IKKE må fylde affald i efter den 25/10. 

Af hensyn til rotter skal vi bede dig om ikke at opbevare affald på haveloddet henover vinteren. Tag løbende dit affald med hjem, når du har været i haven. Undlad at fylde store sække med affald. 

Vandaflæsning

I hver have er der et vandur. Det sidder i en brønd under et plasticlåg nær din forhæk. Du skal aflæse tallet i uret og sende resultatet til Lone, vores kasserer, på jbmkasserer@gmail.com senest den 23/10. Hjælp gerne din nabo, hvis du ved, at han eller hun ikke har mail. Resultatet KAN også gives pr tlf til Lone på 61339785. Hjælp også gerne din nabo, hvis du ved, at han eller hun er ny i foreningen. 

Hvis du ikke har indsendt din aflæsning senest den 23/10, da aflæser bestyrelsen dit vandur på vandlukningsdagen. Vi følger formuleringen i ordensreglernes paragraf 17.12: 

Vanduret aflæses i hele tal. Det vil sige, at der ikke er noget komma noget sted i det tal, som du kan se. Hvis det sidste ciffer er midt mellem to tal, så bestemmer du selv, om du runder op eller ned. 

Vandet afregnes med første haveleje 2023. 

Du bestemmer selv, om du lukker for vandet før foreningen lukker den 29/10. Evt forbrug efter den 23/10 afregnes blot næste sæson. Det kan være en god idé at lukke for dine stophaner vinteren over. Så behøver du ikke huske på det til foråret, hvor det er vigtigt, at alle stophaner er lukkede. 

Når vi lukker for vandet den 29/10, da behøver du ikke være i haven - selvom vi gerne hilser på dig, hvis du er. 

De bedste hilsener

 

Bestyrelsen


Ekstraordinær generealforsamling 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.


Kære havelejere.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 12. november 2022 klokken 11.00.

Mødet afholdes i Vejgårdhallen.

Fra 11.00 til 12.00 vil der være mulighed for at stille spørgsmål til revisoren og bestyrelsen.

Herefter går vi til afstemningen. Skulle vi være færdige med spørgsmålene inden 12.00, går vi direkte til afstemningen, så det er vigtigt, at man er til stede fra mødets start.

Vi forventer at være færdige senest klokken 13.00.

På dagsordenen er følgende punkt:

  1. Godkendelse af regnskabet 2021.

Vedhæftet findes regnskabet.

Der serveres en kop kaffe/te og småkager.


M.v.h.

Bestyrelsen

Jørgen Berthelsens Minde.

 


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2022


Referat af bestyrelsesmøde 5. septamber 2022


Se, hvad bestyrelsen drøftede og besluttede.. Bemærk, at dato for afslutning på duer er forkert angivet. Se aktivitetskalender.

Referat af bestyrelsesmøde 1. august 2022


Se, hvad bestyrelsen nu fandt på ...

Referat af bestyrelsesmøde juli 2022


Se, hvad bestyrelsen arbejder med

Tur til Rhododendronparken


Ekstraordinær generalforsamling 2022

15/5/2022

Ekstraordinær generalforsamling i Oasen kl 11.00.

1) Valg af kasserer: Lone Gylling Ditlevsen blev valgt

2) Valg af suppleant: Michael Nørgaard blev valgt. 

 


Referat af bestyrelsesmøde 2/5 2022


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Kære alle.

 

Vi har besluttet, at vi bliver nødt til at afholde to ekstraordinære generalforsamlinger.

Dette fordi vi ikke kan afvente, at årsregnskabet udfærdiges, inden vi vælger en ny kasserer.

Derfor afholdes der ekstraordinær generalforsamling i Oasen søndag den 15.5.2022 fra klokken 11.00 til 13.00.

På dagsordenen vil der kun være to punkter:

  1. Valg af kasserer.

  2. Valg af bestyrelsessuppleant.

Reelt set vil der være tale om to separate valg, hvorefter tre stemmetællere tæller de afgivne stemmer op og resultatet offentliggøres. Er der kun en kandidat til en af posterne, vil der naturligvis ikke blive afholdt afstemning, men den opstillede kandidat vil automatisk være valgt præcis som på den ordinære generalforsamling. Er man kandidat til en af posterne, kan man ikke også være stemmetæller.

Ønsker man at opstille til en af posterne, skal man skriftligt melde sit kandidatur til formand Finn Lund Nyby på mail jbmformand@gmail.com eller personligt på dagen senest klokken 10.59, da afstemningen starter klokken 11.00.

Ønsker man at være stemmetæller, kan man henvende sig til formand Finn Lund Nyby senest klokken 12.30 på dagen for den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling med henblik på at godkende årsregnskabet afholdes hurtigst muligt, efter regnskabet er færdiggjort og indkaldes naturligvis efter vedtægternes forskrifter. 

M.v.h.

Formand

Finn Lund Nyby.


Referat af bestyrelsesmøde 4. april


Referat generalforsamling 2022


Her kan du læse referat af årets generalforsamling. Som bekendt skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling snarest muligt i det regnskabet ikke kunne præsenteres.

Referat af bestyrelsesmøde 7. marts


Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2022


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk